Endelig rettssak


Opprettet 5 år siden i kategori Scam  
Like
3

Hei!

Det har blitt lite med kortspilling på meg siste år, og jeg begynner å bli sterkt motivert for ny innsats. Men før det må jeg gjøre unna en rettssak i Oslo Tingrett. Jeg har vært så heldig å få deltatt aktivt i pokerrettssakene til Geir Egholm. Det har gitt god trening i hvordan rettsystemet fungerer, og hvordan man skal forstå loven, og forholde seg til ting i retten.

I min forrige blog nevnte jeg to pågående rettslige tvister. Den ene mot *sjakkspilleren* og den andre mot *advokaten*. Jeg fikk mye god støtte og tilbakemelding her på donkr, både i forumet og på pm, og vil takke for det. Saken mot advokaten fikk etter hvert en god løsning, uten at jeg kan si mer om den saken.

Saken mot sjakkspilleren har dratt ut, og i morgen, mandag 16. desember, er det endelig klart for sivil rettssak i Oslo Tingrett.Sjakkspilleren var tidligere deleier og styreleder i et eiendomsselskap som jeg investerte i i 2007. Investeringen var i form av et lån på 1 million, med avkastning knyttet til det planlagte salget av noen leiligheter under oppussing. Som sikkerhet fikk jeg skriftlig blant annet at selskapet hadde 35 millioner i verdier og 21 millioner i gjeld, altså 14 millioner i egenkapital. Jeg fikk etter hvert også pant. Men leilighetene ble ikke solgt, og lånet ikke tilbakebetalt.

Sommeren 2012 hadde selskapet bare tre leiligheter igjen, men verdien av disse var bare såvidt nok til å dekke bankens pant. Sjakkspilleren ga bort sin del av selskapet til medaksjonær NN, og NN og jeg har siden samarbeidet om å finne ut hvor de 14 millionene har blitt av.

En grundig gjennomgang av balansen har vist at verdijustert egenkapital aldri var i nærheten av 14 millioner, men lå et sted mellom 0 og 2. En grundig gjennomgang av selskapets kostnader, viser at ca 1 million av disse kan spores til sjakkspillerens private utgifter, hovedsakelig oppussing av egen eiendom.

I sommer overtok jeg hele selskapet, og sendte stevning til Oslo Tingrett med krav om at sjakkspilleren betaler tilbake kr 800.000 for dokumenterte private uttak. Aksjelovens §3-7 sier klart at private uttak som ikke er gjort i henhold til lover og regler, skal tilbakebetales.

Motparten har hovedsakelig anført at uttakene må behandles som lønn. De påstår det var en avtale mellom selskapet, sjakkspilleren og NN om at man kunne ta ut lønn i form av varer og tjenester. Det er ikke framlagt noe dokument som støtter opp om dette. Lønnen er ikke innrapportert noe sted. Og sjakkspilleren hadde i mange tilfeller endret på fakturaers leveringsadresse, sannsynligvis for å skjule uttakene fra regnskapsfører og revisor.

Vi har også et tilfelle der vi mener sjakkspilleren har forfalsket signaturen til NN, og vi har engasjert en skriftgransker til å bekrefte dette.

Så det blir spennende dager. Om noen vil komme å heie på meg, så vil jeg sette stor pris på det. Saken går over to dager, og tingrettens offentliggjorte informasjon ligger her.

Like
3

Advokattrøbbel


Opprettet 6 år siden i kategori General  
Like
1

Hei!

Er en stund siden forrige blog nå, og det beklager jeg på det sterkeste. Dessverre har jeg siste året blitt veldig distrahert av et par "uvesen". Det toppet seg i går da jeg mottok brev om at jeg var saksøkt av et advokatfirma i Oslo:

Klager nedlegger slik påstand:

1. *Donald* plikter å betale NOK 237.500 til *advokatfirmaet*
2. *advokatfirmaet* tilkjennes saksomkostninger.

Dette er svært slitsomt å hanskes med, og jeg håper de som kjenner meg vet at jeg ikke har gjort noe galt, eller noe som burde utløse større konflikter. Jeg kommer tilbake til den saken i mer detalj lenger ned.

Delvis på grunn av denne, men enda mer en annen juridisk/kriminell sak, har min pokerkapasitet vært noe redusert det siste året. Det gjelder både eget spill, og engasjement ellers. En konsekvens er at jeg har hoppet av Pokerstars Team Online, da det krever en god del mental tilstedeværelse som jeg ikke har hatt overskudd til. Pokerstars og jeg er fremdeles gode venner, og jeg spilte for Pokerstars i NM i Dublin, og håper å spille for Pokerstars også i fremtiden. Jeg takker i alle fall Pokerstars for godt samarbeid, og gode minner, og viser også til min mimreblog fra i fjor .

Etter at jeg begynte med poker, og ble mer bevisst på forholdet mellom risiko og reward, så lærte jeg også å ta større sjanser. Dette viste seg svært lønnsomt i forbindelse med eget pokerspill, og aksjeinvesteringer, og et par stakeprosjekter. Dessverre gikk det også veldig galt i et av mine prosjekter, som er opptakten til den advokattvisten nevnt over.

Jeg har siden 90-tallet vært godt kjent med en person, som vi her bare kaller *sjakkspilleren*. Etter at jeg fikk jeg litt overskudd på poker og annet på 2000-tallet, så var *sjakkspilleren* veldig interessert i å få meg med på et av hans eiendomsprosjekter. Jeg stolte nesten 100% på *sjakkspilleren*, som i tillegg til sitt svært overbevisende vesen, var tilsynelatende en høyst respektert person, med mange bokutgivelser, og en ildsjel i sitt lokalmiljø.

Høsten 2007 inngikk vi en avtale, som formelt gikk ut på at jeg lånte NOK 1.000.000 til hans eiendomsselskap, og med en avtale knyttet opp til salget av tre leiligheter. Avtalen ble misligholdt året etter ved at leilighetene ikke ble solgt, og at jeg ikke fikk oppgjør. Lånet står fremdeles uoppgjort. Det har i etterkant vist seg at *sjakkspilleren* bevisst feilinformerte om en rekke avgjørende omstendigheter for lånet. I tillegg kan det dokumenteres at *sjakkspilleren* har ulovlig tappet selskapet for minst NOK 1.000.000 til private formål, blant annet ved å sende sine private fakturaer til selskapet, ved å forfalske dokumenter og signaturer, og ved å selge eiendom billig til seg selv.

*sjakkspilleren* forlot selskapet sommeren 2012. Selskapet har per i dag ingen realiserbare verdier, men har blitt holdt i live av ny eier, *NN*, og meg, og vi har siste år jobbet med å dokumentere de kriminelle forhold begått av tidligere styreleder.

Jeg kontakten høsten 2012 *advokaten* for bistand til å politianmelde forholdet. Jeg antok dette ikke skulle være en stor sak, da faktum i saken allerede var godt beskrevet og dokumentert, og jeg ønsket hjelp med det juridiske. Dessverre var ikke *advokaten* veldig effektiv, sannsynligvis opptatt med andre ting, og det tok en del måneder før politianmeldelsen var ferdig. Det viste seg i etterkant at i løpet av de første 2,5 måneder av oppdraget, så jobbet han med saken bare tre av dagene.

*advokatfirmaet* sender meg en faktura på NOK 237.500 for arbeidet med saken. Det oppleves som noe i overkant drøyt. Jeg forsker litt på saken, og finner ut at det er noe som heter Advokatforeningens disiplinærutvalg, som man kan sende klager til, og som har myndighet til å avgjøre slike saker. Så jeg betaler NOK 100.000, og annonserer at jeg vil sende klage. *advokaten* liker ikke helt dette, og vi har et kort møte. Han tilbyr redusert faktura til NOK 200.000 om jeg vil vedta det som endelig, ellers vil han sende saken til rettsapparatet og kreve inn hele fakturaen og mer til. Han forteller også at disiplinærutvalget ikke vil behandle saker som er sendt til rettsapparatet, noe jeg sjekker at stemmer.

I min og alles interesse av minst mulig oppstyr, så bestemmer jeg meg for å betale hele fakturaen på NOK 237.500, og sende klagen til Advokatforeningen, i håp om at saken kan gå sin gang uten mer jobb. Dessverre er *advokaten* fremdeles ikke fornøyd. Han sender meg følgende passasje i en e-post:

Så vidt vi forstår tar du på den annen side nå forbehold i forhold til den siste innbetalingen foretatt rundt påske.

Da det således ser ut til at mellomværendet ikke er avklart, varsles du hermed om at saken nå uten opphold oversendes domstolene. I motsatt fall bes du uten opphold bekrefte at siste innbetaling er endelig og generelt klargjøre din posisjon.

Jeg forhører meg med et par normale advokater om hva dette betyr, og de skjønner ingenting, og anbefaler meg å avbryte all kontakt med *advokaten*. Svaret kom i posten i går. *advokatfirmaet* har tatt ut forliksklage mot meg, med påstand som gjengitt over, at jeg plikter å betale dem NOK 237.500. Begrunnelsen er at jeg, ifølge *advokaten*, skal ha tatt forbehold på mine innbetalinger. Det sies ingenting om hva dette forbeholdet er, og det gis heller ingen dokumentasjon på noe slikt forbehold. Det er ikke så rart, siden jeg aldri har utrykt noe forbehold. Jeg har bare ønsket å bruke min klagerett. Til det trengs det intet forbehold, da det står klart nevnt i oppdragsvilkårene til *advokatfirmaet*.

Så forliksklagen i seg selv er innholdsløs, grunnløs og meningsløs, men er ledd i et spill for å få Advokatforeningen til å avvise min salærklage. Brevet fra *advokaten* til Advokatforeningen lyder:

Jeg viser til klage mottatt den 3.4.2013

Klagen gjelder plikt til å betale advokatsalær. Da tvisten er sendt rettsapparatet bes det om at klagebehandlingen avsluttes, jf behandlingsregler §3.

Advokatforeningen informerer meg om at jeg vil bli underrettet når de har kommet til en avgjørelse om dette. De er altså ikke interessert i å høre hva jeg mener om saken.

Så det er situasjonen nå. Jeg håper på litt utvikling de neste dager. Alle tanker, kommentarer og råd mottas. Og dyktige jurister som vil gi gratis hjelp kan gjerne ta kontakt på PM.
Like
1
Kommentarer (9)
noen updates på dette?
6 years ago
Ekstremt spenstig juridisk krumspring. Jeg lurer på noe her. Dersom forliksrådet henviser saken til tingretten (altså ikke tar stilling til den fordi de synes den er for kompleks), da vil det være klager som må anke til tingretten. Og motivasjonen hans for rettslig pågang er jo kun å blokke disiplinærutvalget. Dersom advokaten faktisk tar saken til tingretten er jo veien vidre lagt. Men hva om han ikke gjør det. Er du også da forhindret fra å klage saken inn for Advokatforeningens disiplinærutvalg?

Du skriver at advokaten kan nekte å godta dom. Det kan han jo ved å anke til tingretten. Men det er jo en vurdering han må gjøre. I ditt tilsvar til forliksrådet legger jo også du ned en påstand. Og selv om advokaten avviser å inngå et forlik i meklingsmøtet, så kan forliksrådet dømme hva de vil. De kan for eksempel si at 150000 er tilstrekkelig betaling, og at du skal ha overskytende tilbake.

Det er velkjent at advokater ofte truer med rettslig pågang som gir skyhøye utgifter ved tap og bruker forliksrådet for det det er verdt fordi det er så billig. Men når tingrettsbehandling kommer opp er det ofte ikke så stor vilje til å gå videre.

Husk at i forliksrådet så får du ikke komme med momenter som ikke er inngitt i tilsvaret. Her tror jeg det er en god ide å få juridisk hjelp til å skrive tilsvaret.

Lykke til. Om denne saken er slik den fremstår, og jeg forstår den, så er det dirty business imo.
6 years ago

Gjennomgang av dommen i Drammen-saken


Opprettet 6 år siden i kategori Poker  
Like
22

Jeg har nå lest dommen i Drammen-saken i detalj, og føler meg kallet til å gjennomgå de viktigste punktene, med noen kommentarer. For de som ikke har satt seg inn i saken, viser jeg til min forrige blog.

Geir var altså tiltalt for overtredelse av straffelovens §383: for på offentlig sted å ha foranstaltet eller ydet husrom til lykkespill. De faktiske forhold er ikke omstridt, og heller ikke at dette skjedde på offentlig sted, i lovens forstand. Sakens kjerne er hvorvidt en 10-14 timer lang holdem-turnering, med 30 deltakere og 1000 kroner i startavgift, skal regnes som lykkespill.

Sentralt er derfor straffelovens §299: Som Lykkespil anses alle Spil om Penge eller Penges Værd, ved hvilke paa Grund af Spillets Art eller Indsatsernes Høide det vindesyge Øiemed fremtræder som det fremherskende. (De som foretrekker en mer moderne språkdrakt kan erstatte «det vindesyge Øiemed» med «utsikten til gevinst»)

Om man tolker §299 bokstavelig, skal den blant annet omfatte alle spill med innsats, uansett krav til ferdigheter, bare utsikten til gevinst er stor nok. Såvidt jeg husker, leste aktor opp en slik tolkning fra en bok hun hadde med seg. Dommen ser ut til å basere seg på dette, og da er det tilsynelatende vanskelig å finne motargumenter. En innsats på 1000 kr for en kveld med kortspill, må for normale mennesker sees på som mye i forhold til det man får igjen i form av underholdning, intellektuelle utfordringer og sosial kontakt.

La oss nå se nærmere på dommen. Forsvarets argumenter oppsummeres slik:

Tiltalte har nektet straffeskyld for overtredelse av straffeloven §383. Han har anført at pokerturneringer som «Texas Holdem» ikke rammes av bestemmelsen i motsetning til tradisjonell poker - kontantspill (cashgames) - som han mener er «lykkespill». (...) Det viktigste grunnen til at han mener «Texas Holdem» ikke er et lykkespill er at spillerens intellekt og personlige egenskaper har så stor betydning. Han karakteriserer det derfor som et ferdighetsspill hvor utfallet i liten grad beror på tilfeldigheter, og sammenligner med sjakk. Det er også et sosialt aspekt. At de har pengepremier er et ønske fra spillerne. Tidligere har de også hatt ferieturer som gevinst. Han mener tilfeldighetsmomentet må vurderes i lys av turneringen som helhet, og ikke for hver spilleomgang. Tiltalte anslår at en spiller vil ha spilt 300-500 hender innen turneringen er ferdig. Tiltalte har påberobt en dom av 06.04.2011 fra Högsta domstolen i Sverige hvor lovligheten av blant annet «Texas Holdem» ble vurdert, og Högsta domstolen var enig med Hovrätten i at denne pokervarianten ikke er et spill «vars utgång helt eller till väsentlig beror på slumpen i den mening som avses i 16 kap. 14 § brottsbalken.»

Tiltaltes vurdering av Texas Holdem støttes av vitnet Anders Høyer Berg. Han forklarte at spilleren må ha ferdigheter for å «henge med» i turneringen og han fremhever egenskaper som tålmodighet, disiplin, evnen til å lese motspillerne, analytisk evne, god hukommelse osv. Han mener Texas Holdem kan sammenlignes med sjakk når det gjelder ferdigheter, og at tilfeldighetselementet er underordnet.

Så hopper vi til rettens vurdering, etter at spørsmålet om offentlig sted har blitt behandlet:

Spørsmålet er videre om den aktuelle pokervarianten er å anse som lykkespill i lovens forstand. Retten tar utgangspunkt i definisjonen av lykkespill i straffelovens § 299. Som lykkespill anses «alle Spil om Penge eller Penges Værd, ved hvilke paa Grund af Spillets Art eller Indsatsernes Høide det vindesyge Øiemed fremtræder som det fremherskende».

Retten finner det ikke tvilsomt at § 383 rammer pokervarianten «Texas Holdem». Retten viser til det beviste hendelsesforløpet og vurderer den enkelte deltakerens innsats og pottens totale størrelse som høy i relasjon til den aktuelle bestemmelsen. Utsikten til gevinst fremtrer som en inspirasjonskilde og årsak til at så mange personer deltok i turneringen. Dette må sees i lys av at det ble arrangert turneringer flere ganger i uken og over tid vil det være et betydelig beløp som brukes på spillet. Ønsket om å vinne en større sum med penger fremstår som en viktig motivasjonsfaktor i tillegg til selve interessen for spillet. Retten viser også til vitneutsagn fra Anders Høyer Berg som uttalte at muligheten for gevinst var en faktor som inspirerte han til å spille. Det sosiale aspektet fremstår som mer underordnet tatt i betraktning at spillet krever dyp konsentrasjon og ro. Retten ser at vinnersjansene ved pokerturnering beror på spillerene ferdigheter og erfaring og at tilfeldighetselementet ikke er så fremtredende som ved tradisjonell poker. Særlig når det ikke gis anledning til rebuy eller addon. Både de åpne og skjulte kortene utdeles tilfeldig. Det vil også være tilfeldig hvordan spillerens skjulte kort passer med de fem åpne kortene på bordet, og om spilleren får en bedre eller dårligere kombinasjon enn de andre spillerne. Til forskjell fra svensk lov 16 kap. 14 § brottsbalken har den norske loven ikke et uttrykkelig vilkår om at spillets utfall må bero helt eller delvis på tilfeldigheter. Dette er heller ikke innfortolket som et vilkår i forarbeidene eller andre rettskilder. Retten mener det sentrale etter norsk lov er det som følger av ordlyden i § 383 jf. § i definisjonen i § 299. Ut fra de faktorene som er drøftet over er det rettens konklusjon at pokerturneringen «Texas Holdem» er å anse som et lykkespill i lovens forstand.

(Det er noen grammatiske og logiske unøyaktigheter i teksten, som jeg har latt stå.)

Kommentarer

I forhold til definisjonen av lykkespill

Retten må altså ha funnet at det er på grunn av spillets art, eller innsatsens størrelse, eller begge deler, at denne pokerturneringen må anses som lykkespill. Det argumenteres hvert fall for innsatsens størrelse, ettersom 1000 kr er høyt. Det er mer uklart om retten også mener det er ting ved spillets art som kommer inn her, da de ser ut til å argumentere litt både for og i mot. Det er også noe uklart om de med den siste setningen mener denne spesielle turneringen i Drammen, eller alle holdem-turneringer generelt. Om det kun er innsatsens størrelse som er problemet, så hadde det vært fint med en indikasjon på hvor grensen går.

I skrivende stund pågår det en sjakkturnering i leide lokaler ved Ullevål Stadion. Startavgift er ca 1000 kr per spiller, og det er ca 40000 kr i premier. Hva hadde skjedd om det parallelt ble arrangert en pokerturnering med tilsvarende premier og spillestruktur? Hvorfor ville det ene være lykkespill og det andre ikke, i forhold til den dommen som kom i Drammen i går?

Kan legge til at det i lotteriloven er en helt annen definsjon av lykkespill:

§ 1. Definisjoner m.v.
(b) Lykkespill: lotteri ved hjelp av tombola, lykkehjul, bingo eller andre mekaniske eller elektroniske innretninger der det foretas en rekke fortløpende trekninger.

I forhold til dommen i Sverige.

Den aktuelle svenske paragrafen er

Brottsbalken 16 kap. 14 §
Anordnar någon olovligen för allmänheten spel eller liknande verksamhet, vars utgång helt eller till väsentlig del beror på slumpen, och framstår verksamheten med hänsyn till sin art, insatsernas ekonomiska värde och övriga omständigheter som äventyrlig eller ägnad att tillföra anordnaren en betydande ekonomisk vinning, dömes för dobbleri till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som tillåter en sådan verksamhet i en lägenhet eller ett annat utrymme som han upplåtit åt allmänheten. Lag (1986:1007).

Om den aktuelle pokerturneringen i Gräbbestad uttalte Högsta Domstolen: «Det är uppenbart att det slumpmoment som består i hur korten fördelas – som har stor betydelse för utgången av enskilda givar – spelar en underordnad roll i en turnering av det slaget

Som vi leser i Drammen-dommen, så er det ikke noe krav i Norge om at spillets utfall må bero helt eller delvis på tilfeldigheter, for at det skal være ulovlig, det kan også være et rent ferdighetsspill.

Norge har altså fremdeles en lov mot å ulovlig arrangere lykkespill, i tillegg til lotteriloven. For noen år siden ble alle paragrafene om lykkespill, inkludert straffelovens §299 og §383 foreslått fjernet av straffelovskommisjonen, da lotteriloven og pengespilloven var dekkende nok. Dette ser ikke ut til å ha gått igjennom ennå.

I sverige ble tilsvarende endring gjort i 1983, da «Den tidigare lagtekniska skillnaden mellan enligt brottsbalken förbjudna äventyrliga spel och i lotterilagstiftningen reglerade lotterier togs bort.» Se dommen fra Högsta Domstolen for en grundig historikk rundt svensk lotterilovgivning.

I forhold til mitt vitnemål (ikke så relevant, men likevel):

«Retten viser også til vitneutsagn fra Anders Høyer Berg som uttalte at muligheten for gevinst var en faktor som inspirerte han til å spille.»

At jeg av og til kan ha blitt inspirert av muligheten av å tjene penger på poker? Ja, det høres rimelig ut. At jeg uttalte noe slikt i retten? Nei, ikke som jeg kan huske. Det nærmeste var denne replikkvekslingen:

Aktor: Har du vært i klubben til tiltalte?
Donald: Nei.
Aktor: Neivel. Når du spiller pokerturnering, kunne du da like gjerne spilt uten innsats?
Donald: Nei, det blir litt rart, det bør spilles om noe. Men for min del trenger det ikke være så mye, da jeg lever meg inn i turneringen uansett.
Aktor: Er det mulig å leve av å spille pokerturneringer?
Donald: Ja, det er mulig. For eksempel på internett, men også ved å reise til steder som Las Vegas.

I forhold til inndragning

Geir ble dømt til en bot på kr 10000, og i tillegg å måtte tåle en inndragning av 10000 kr i kontanter. Fra dommen: «Politiet tok beslag i en rumpetaske som tiltalte hadde på seg, og denne inneholdt sjetonger og kr 5500. Videre ble det tatt beslag i kr 4500 som lå i tiltaltes lommer.»

Geir hadde forklart at sedlene i rumpetasken var innsats fra spillerne, mens det var hans private penger han hadde i lomma. Fra dommen leser vi videre:

«Når det gjelder de kr 4500 som ble beslaglagt fra tiltaltes lommer er retten overbevist om at også dette var utbytte av den straffbare handlingen, og ikke tiltaltes private penger. Retten vurderer beløpet som påfallende høyt til å være lommepenger. Det er videre påfallende at dette besto av 500, 200 og 100 kronessedler i likhet med sedlene i rumpetasken.»

Denne argumentasjonen fremstår som noe tynn i mine øyne.

Avslutning

Selv om dommen, etter en direkte bokstavelig fortolkning av §299, synes ganske klar, så åpner det for spørsmål om man med en innsats på f.eks. kr 200 kan gå klar av §383. Siden nå retten har slått fast at vinnersjansene beror på ferdigheter, og at tilfeldighetene ikke er så fremtredende, så virker det ikke utenkelig at man da også kan gå klar av lotteriloven, slik som i Sverige.

Man kan også vurdere, slik Geir mener, at det i begrepet «lykkespill» må forstås at det skal være et element av lykke, og at den forståelse av §299 som er lagt til grunn kan angripes.

Jeg får legge til at jeg ikke er jurist, men skriver dette mest som fremtidig referanse for de som vurderer å ta denne eller liknende saker videre i rettsapparatet.
Like
22
Kommentarer (2)
Trist at Ola Dunk ikke klarer å ha glede av annet enn NT's sine spill. @krakilsk Jeg vet ikke, men jeg kan tenke meg at de har fått konsesjon av Staten til å drive slike spill, og på den måten kan de "robbe" nordmenn som drømmer om å vinne noen millioner i ett eller annet spill.
6 years ago
Det som for meg er litt vanskelig og forstå er hvorfor ikke norsk tipping sine spill ikke blir rammet av §299??
6 years ago

Rettssak i Drammen


Opprettet 6 år siden i kategori Poker  
Like
47

Hei!

I dag har det vært rettssak i Drammen, og jeg stilte som vitne. For spesielt interesserte og for fremtidig referanse, følger her en komplett gjennomgang av saken fra mitt synspunkt. Tiltalte selv inviteres til å fylle ut med mer detaljer om han ønsker.

Saken

Coffegeir, heretter bare kalt Geir, drev i 2011 en pokerklubb i Drammen. Det ble arrangert ukentlige turneringer, normalt med 300 og 500 kroner i startavgift. Lørdag 5.november ble det arrangert en big-deal-turnering, som det kostet 1000 kroner å være med på, og akkurat denne kvelden slo politiet til. Dagbladet hadde en artikkel om saken.

Geir nektet gjentatte ganger å vedta forelegg på kr 12000, og saken ble dermed oversendt tingretten som offentlig straffesak. Siktelsen gjelder overtredelse av straffelovens paragraf 383:

§ 383. Den, som paa offentligt Sted foranstalter eller yder Husrum til Lykkespil, straffes med Bøder eller med Fængsel indtil 3 Maaneder.

Sakens kjerne er altså hvorvidt den aktuelle pokerturneringen kan regnes som lykkespill. Straffeloven gir oss følgende presisering av dette begrepet:

§ 299. Som Lykkespil ansees alle Spil om Penge eller Penges Værd, ved hvilke paa Grund af Spillets Art eller Indsatsernes Høide det vindesyge Øiemed fremtræder som det fremherskende.

Påtalemyndighetene viser til lotteritilsynets informasjonsskriv om poker der det fastslås at poker et å forstå som et "lotteri", og at poker dermed er ulovlig.

Videre viser de til Askøy-dommen. I Askøy ble det arrangert en 300-kroners rebuy-turnering, med gjennomsnittlig innkjøp på omtrent 900 kr. De to tiltalte blir dømt både etter straffelovens §383, lotterilovens §17 og alkohollovens §10, til hver å betale en bot stor kr 10000.

Forsvarets strategi

I dagens sak, så hadde Geir valgt å stille uten advokat. Ved forberedelsene hadde han riktignok konsultert med en advokat flere ganger, og fått gode råd og tilbakemeldinger både om saken, og det at han selv skulle føre forsvaret.

Strategien til forsvaret er å få fram at poker er et svært vidt begrep, og at det er en fundamental forskjell mellom turneringspoker og cashgames. Spesielt vil Geir peke på at i en turnering over hundrevis av hender, så vil tilfeldighetsmomentet totalt sett være betydelig mindre enn det er i en enkelt hånd i et cashgame, og ferdighetsmomentet i turneringsspill har dermed avgjørende betydning. Videre er planen å poengtere at hverken lotteritilsynets skriv, eller Askøy-dommen, tar eksplisitt hensyn til dette faktum ved turneringspoker, men bare baserer seg på generelle betraktninger om poker.

Forsvarets muligens sterkeste kort er de svenske dommene i Grebbestad-saken. I mars 2007 ble det arrangert en pokerturnering i Grebbestad med €250 i startavgift. Politiet gjennomførte en razzia, og arrangørene ble tiltalt for dobbleri (ulovlig arrangere lotteri). Saken kom etter hvert opp i den svenske lagmannsretten. I domspremissene der skilles det klart mellom turneringsspill og cashgames, og konklusjonen er at hovedturneringen ikke kan anses som et lotteri:

"...de pokerspel (Texas Hold’em) som förekom vid turneringen EPC 2007 i Grebbestad, kontantspelen (cash-games) utgör spel vars utgång till väsentlig del beror på slumpen i den mening som avses i 16 kap. 14 § BrB, medan huvudturneringen och sidoturneringarna (sit-and-go) inte utgör sådant spel."

Av betydning for dommen var sannsynligvis vitnemålet til Erik Broman, som har doktorgrad i matematikk. Fra dommen leser vi:

"Utifrån sina erfarenheter som matematiker drar han slutsatsen att det turneringsspel som spelades i Grebbestad är ett skicklighetsspel. Enligt hans uppfattning är det fråga om ett skicklighetsspel när det finns stort utrymme för att med egna kunskaper påverka spelets utgång. Det ska dock inte vara fråga om triviala kunskaper som är enkla att tillägna sig. Enligt Erik Broman är det svårt att säga vilket utslag skickligheten ger om endast en hand spelas men han är övertygad om att skickligheten och ”de stora talens lag” är avgörande vid 40 spelade händer. I sitt utlåtande har Erik Broman redovisat något om de överväganden en skicklig spelare gör i varje situation av spelet. När det gäller betydelsen av skicklighet i en turnering som den i Grebbestad har han i utlåtandet konstaterat att en deltagare som klarat sig till finalbordet, dvs. är bland de 10 sista spelarna, kommer att ha spelat 500 händer och att det är osannolikt att en oskicklig spelare skulle klara av det."

Videre ble det framlagt et skriv av Erik Broman "Utlåtande: Poker, tur eller skicklighet?"

Saken ankes til svensk høyesterett, men konklusjonen at turneringspoker ikke kan anses som lotteri blir bekreftet.

Mine forberedelser

Jeg ble for noen uker siden spurt om å vitne i saken, med mål om å få belyst forhold rundt ferdigheter og tilfeldigheter i turneringspoker. I mine forberedelser har jeg vært i kontakt med Erik Broman, og fikk blant annet ideer rundt de pedagogiske utfordringene i et slikt vitnemål. Jeg fikk også tilsendt hans "utlåtande", som ble fremlagt som bevis i dagens sak.

Videre undersøkte jeg i hvilken grad det blir forsket på texas holdem ved universiteter og vitenskapelige miljøer. Jeg var allerede klar over en gruppe i Canada, University of Alberta, Computer Poker Research Group, men ikke i hvilket omfang de arbeidet. Det er altså 12 professorer, stipendiater og studenter, som bruker store deler av sin arbeidstid på å forske på texas holdem. Det er ikke fordi de har tenkt å spille selv, men fordi texas holdem inneholder mange elementer som utfordrer forskningsfronten i kunstig intelligens. De har listet opp 44 publiserte artikler, inkludert 13 avhandlinger til mastergrad/doktorgrad. Jeg finner at det har vært forsket på texas holdem ved flere andre universiteter rundt om i verden, og overraskende nok også i Norge. Tidligere sjakkspiller Fredrik A.Dahl har skrevet en artikkel "A Reinforcement Learning Algorithm Applied to Simplified Two-Player Texas Hold’em Poker". Denne artikkelen er fra 2001, og ble skrevet da Dahl jobbet ved Forsvarets Forskningsinstitutt. Jeg legger også merke til at Texas Holdem brukes i undervisningen ved NTNU. I informatikkurset IT3105 – Kunstig intelligens, så er første prosjektoppgave å lage et program som spiller full-ring texas holdem.

Om noe av dette er relevant i saken er usikkert. Men jeg synes det er interessant i seg selv, og det underbygger hvert fall at ferdighetselementet i holdem er betydelig.

Rettssaken

Rettssaken foregikk i Drammen Tingrett, Sal 2. Som vitne fikk jeg ikke tillatelse til å være tilstede i starten. Men jeg har blitt fortalt at mye tid gikk med på å forklare reglene for holdem, da hverken dommer eller aktor hadde noe kjennskap til poker, utover at det var et kortspill med 5 kort. En politimann som var med på razziaen var inne og vitnet, og så var det min tur.

Mitt vitnemål

Geir stiller spørsmål og styrer samtalen, mens jeg prøver så godt jeg kan å få frem det jeg har forberedt. Jeg begynner med å fastslå at poker er et ferdighetsspill, og forklarer det med at man hele tiden må gjøre valg, og at spillets utfall avhenger av dette valget. I tillegg nevner jeg at det er mange som lever av turneringspoker, og også at det forskes på texas holdem ved universiteter.

Geir spør om hva slags egenskaper en turneringsspiller trenger, og jeg får nevnt, og delvis utdypet, ord som tålmodighet, disiplin, psykologi, menneskekjenner, analytiske evner, hukommelse, dristighet og oppmerksomhet.

Geir spør om forskjellen mellom turneringsspill og cashgames. Jeg svarer at i cashgames så spiller man (som regel) om penger, og om man vinner en pot, så kan man ta de pengene å gå. Mens i en turnering, så spiller man ikke med penger, men med sjetonger/brikker/poeng, og man er nødt til å spille turneringen helt ut. På et senere spørsmål presiserer jeg at man må se på resultatet i en turnering som en helhet, på samme måte som at i en tennismatch, så er det sluttresultatet som teller, og ikke de enkelte ballene.

Så kommer Geir over på det sentrale, og ber meg sammenligne ferdighetselementet med tilfeldighetsmomentet. Her må jeg si at dette er to forskjellige aspekter ved turneringspoker, og at de ikke umiddelbart kan sammenliknes, men at jeg gjerne kan gjøre rede for ferdigheter og tilfeldigheter hver for seg. Men jeg legger til at om man antar at man har med en spiller som er helt uerfaren, eller har ingen ferdigheter, så vil han ha ingen sjanse til å overleve lenge i en turnering, så sånn sett så er ferdighetsmomentet helt avgjørende.

Geir ber meg sammenligne ferdighetene som trengs i poker med de som trengs i sjakk. Jeg sier at disse er absolutt sammenlignbare, men at det er gode grunner for å si at ferdighetselementene i poker er størst. Jeg viser så til at de beste sjakkcomputerne nå er betydelige bedre enn de beste sjakkspillerne, mens det samme ennå ikke gjelder for poker. Jeg nevner også at variant-treet i sjakk er omtrent 10^100 stort, at det ved passende antakelser er i samme størrelsesorden for fullring no limit holdem, men at sistnevnte er betydelig mer komplisert å analysere på grunn av at poker er et spill med ufullstendig informasjon.

Geir viser til det jeg innledningsvist nevnte om forskning, og jeg gjør rede for forbindelsen til kunstig intelligens, forskningsgruppen i Canada, Fredrik Dahls artikkel, og prosjektoppgaven ved NTNU.

Geir viser til en av de svenske dommene, og Erik Bromans uttalelse om at etter 20-60 hender så er ferdigheter viktigere enn tilfeldighetene. Jeg gjentar at jeg ikke kan tallfeste en slik sammenheng, og jeg gjentar også at om vi antar at en deltaker er helt uten ferdigheter, så vil dette stemme. Geir viser videre til side 7 i Erik Bromans skriv, der det står at etter 165 hender så er ferdighetene av avgjørende betydning. Jeg gir min tilslutning til det utsagnet.

Geir tar fram Askøy-dommen, og siterer universitetslektor Erik Wold: "begrepet lykkespill må forstås slik at det også omfatter spill der ferdigheter har en viss betydning, såfremt det spilles med høy innsats." Geir spør om jeg vil anse at ferdighetene i turneringspoker har en "viss" betydning. Jeg stusser litt rundt ordet "viss", sier jeg oppfatter det som en liten del, eller brøkdel, eller tiendedel, eller noe der, og i så fall, så ville jeg ikke sagt "viss", men heller sagt "vesentlig" eller "betydelig" om ferdighetene i turneringspoker.

Avslutningsvist har Geir et spørsmål om hva det er ved turneringspoker som appellerer til meg. Jeg svarer at det er de intellektuelle utfordringene, og legger til at jeg tror det gjelder de fleste deltakerne, og at folk ikke er med på turneringer fordi de vil spille lotteri.

Så overtar aktor, og spør om jeg like gjerne kunne spilt pokerturneringer uten innsats. Jeg svarer at det blir litt kjedelig, og at vi bør ha noe å spille om. Jeg legger til at for min del trenger det ikke være så mye, da jeg lever meg inn i turneringen uansett. Aktor har diverse andre spørsmål som ikke er spesielt kritiske eller interessante. Det spørsmålet jeg hadde forventet, var om man var nødt til å ha flaks for å kunne vinne turneringer eller lykkes i poker. Her var jeg usikker på om jeg først ville presisere begrepet "flaks", eller hoppe direkte til noe i retning av "nei, de som er gode er ikke avhengig av flaks, men heller å unngå uflaks, det er de som er dårlige som trenger flaks for utligne det de mangler i ferdighet".

Det jeg synes manglet i mitt vitnemål var å tydeligjøre enda bedre effekten av å spille mange hender, gjerne med henvisning til store talls lov.

Aktors prosedyre

Det er 10 minutters pause før de avsluttende prosedyrer. Aktor er først, hun leser opp diverse paragrafer, og kommer omsider til sakens kjerne, om ferdighetsmomentet er dominerende i turneringspoker. Dette avfeier hun ved å henvise til vitnet med doktorgrad i matematikk, som hadde uttalt at det ikke var mulig å sammenligne ferdigheter og tilfeldigheter. Deretter bruker hun mye tid på å lese opp deler av Askøy-dommen, og peke på likhetstrekk med dagens sak. Underveis går hun inn på straffelovens §299 og kravet om at utsikten til gevinst må være fremtredende, og leser fra Askøy-dommen ".. hovedformålet med virksomheten var pokerspill med utsikt til gevinst, og (..) det sosiale elementet var underordnet". Her hadde jeg i mitt vitnemål prøvd å få fram at det er en tredje mulighet, de intellektuelle utfordringene, som var det sentrale. Aktor bruker derimot mitt vitnemål omtrent slik: "Vi hørte vitnet si at deltakerne er motivert av de intellektuelle utfordringene. Altså er det ikke det sosiale elementet som er det sentrale, men poker om gevinst."

(Nå har jeg prøvd å skrive denne bloggen så nøytral som mulig, men i avsnittet over måtte jeg bryte med det. Jeg ble lettere sjokkert over hvordan aktor, med sin lite tilslørte mangel på logikk, brukte deler av mitt vitnemål.)

Geirs prosedyre

Så var det Geir sin tur til å oppsummere saken. Det han fikk best fram, var dette med domsavsigelsene i Sverige. Geir leste opp den svenske lovteksten, og viste til at den var helt tilsvarende den norske. Videre argumenterte han at siden svensk og norsk rettsforståelse er lik, så burde man komme til samme konklusjon om turneringspoker.

Veldig bra var også at Geir påpekte en direkte feil i Lotteritilsynets begrunnelse for at poker skal være ulovlig. Fra informasjonsskrivet om poker leser vi "Norge er ikke alene om å forby poker og pokerklubber. Internasjonalt blir poker som oftest tilbudt under streng kontroll i tilknytning til et kasino. I land som har tillatt kasino er det ikke tillatt med det en kan kalle uregulert poker. Heller ikke land som fører en mer liberal pengespillpolitikk tillater uregulert poker."
Her kunne Geir si "Ja, men dette gjelder kun kontantspill. Turneringsspill er noe helt annet, og det tillates utenom kasinoene, for eksempel i Sverige".

Geir brukte også litt tid på Askøy-dommen og uttalelsene fra Erik Wold, blant annet "Selv om deltakernes ferdigheter nok vil gi tydelige utslag ved en større mengde spilleomganger, er likevel tilfeldighetene av vesentlig betydning hvis man betrakter omgangene mer isolert." Her argumenterer Erik Wold for at kontantspill må oppfattes som lotteri, men om vi betrakter turneringsspill, så ser det unektelig ut som han argumentere for det motsatte.

Avslutning

Aktor mente Geir har forbrutt seg på straffelovens §383, og la ned påstand om en bot stor kr 14400. Geir erklærte seg uskyldig og la ned påstand om frifinnelse. Dom i saken faller tirsdag ca kl.14.

Nettavisen har skrevet litt om saken her.
Like
47
Kommentarer (7)
Meget godt oppsumert Anders, ser frem i mot domsavsigelsen Tirsdag.
6 years ago
tror ikke det hjelper så mye etter det som skjedde på losjen i dag
6 years ago

Ny hjemmelaget PC


Opprettet 7 år siden i kategori Data  
Like
7

Hei!

Mens vi venter på startskuddet i SCOOP, skal jeg jeg skrive noen ord om min nye hjemmesnekrete PC. Det har gått tre måneder siden jeg kjøpte og satte sammen denne, og jeg kan ha godt av en repetisjon på hva som finnes inni, samtidig som det kan ha en viss interesse for andre.Alle komponentene er bestilt fra Dustin eller Komplett. Jeg sparte en tusenlapp på å velge det billigste stedet for hver ting. Men det finnes argumenter for å kjøpe alt på en plass, i tilfelle systemet ikke virker, og de ber om å få alt i retur.Kabinettet er Fractal Design Define R3. Det ble valgt på grunn av enkel og pen design, samtidig som det er stillegående på grunn av støydempende materiale på de fleste flater.Hovedkortet er det populære ASUS P8Z68-V PRO/GEN3, som er fremtidsrettet, og har fått svært bra kritikk. Standardprosessoren, som gir mest for penga, er Intel Core i5-2500K, men jeg valgte å oppgradere til en i7-2700K, da den går litt raskere, og jeg av og til leker med tunge beregninger og simuleringer. Skjermkortet er XFX Radeon HD 6870 2GB. Her så alt i HD6800-serien og oppover til fint å kunne håndtere minst 3 (og opp til 6) skjermer.

Til høyre på bildet ser vi det er plass til 8 harddisker. Jeg har nøyd med meg en 120 GB SSD, og en 1 TB normal harddisk, og vet det er lett å utvide med flere, når behovet går opp og prisene ned. Systemet ligger på SSDen, og det går behagelig raskt å få startet PCen. Men det er svært sjeldent nødvendig, da PCen fint går i ukesvis uten å klage på noe som helst.

Nederst til venstre ser vi strømforsyningen, Corsair HX 1050. Her hadde det sikkert holdt med en litt mindre, men best å være på den sikre siden synes nå jeg. Tidvis utilstrekkelig strømforsyning er en årsak til at PCer plutselig kan slå seg av, og det skal vi ikke ha noe av.

Kan også nevne vannkjøleren Corsair H60, som er limt fast på prosessoren. Prosessoren kom med sin egen vifte, men den er for mange, spesielt gamere, ikke god nok, så det er vanlig at man setter på noe litt kraftigere. Vannkjøleren bråkte dessverre som en motorbåt i starten, helt til jeg leste at andre med samme problem hadde justert ned effekten til 90%, og da ble den helt stille. Den ser også ut til å virke svært effektivt, da temperaturen på CPUen sjeldent går særlig over 30 C.
Hovedskjermen er en Samsung Syncmaster S27A850. Jeg var på jakt etter en 27-tommer med høy oppløsning 2560x1440, og likte det flate understellet, så det ble et lett valg. Skjermene på sidene er gode gamle 20-tommere fra Dell (1600x1200). De ble kjøpt i 2004 og 2005, og har vært med på mange opp- og nedturer de siste årene.

Den joystickaktige musen er en ergonomisk mus fra 3M. Fram til 2008 brukte jeg normal mus, men begge armene ble etter hvert fulle av senebetennelse, så jeg var nødt til å finne på noe annet. Problemene ga seg med en gang jeg gikk over til denne type mus, og jeg har vært gjennom ca 30-40 av disse, da de ikke tåler å bli slått hardt på.

Etter å ha brukt noen timer på å skru sammen PCen, så virket overraskende nok alt som det skulle fra første stund. Det vil si, etter at jeg justerte vannkjøleren. Siden har lyden av og til slått seg av, men da har det hjulpet å ta ut usb-ledningen til høytalerne og sette den inn et annet sted. Litt små-trøbbel med Blue-Ray spilleren og printertilkobling har det vært, men jeg antar dette bare er software issues som jeg er for lat til å ordne opp i. Så alt i alt er jeg svært godt fornøyd med dette oppsettet.

Vil takke Michel (michmoel) for mange gode råd i valget av komponenter.

Avslutter med en fullstendig liste over kabinettet og dens innmat:

FRACTAL DESIGN MIDITOWER DEFINE R3 kr 749
ASUS P8Z68-V PRO/GEN3 kr 1490
Corsair Vengeance DDR3 1600MHz 4x 4GB kr 699
XFX Radeon HD 6870 2GB kr 1699
INTEL CORE I7 2700K kr 2699
CORSAIR HX 1050W kr 1549
CORSAIR H60 HYDRO SERIES LIQUID COOLING kr 529
OCZ AGILITY 3 2.5" 120GB SSD kr 1199
Western Digital Caviar® Black 1TB kr 1099
Samsung DVD±RW/Blu-Ray Reader SH-B123L kr 549
Microsoft Windows 7 Home Premium kr 895
----------------------------------------------------------------------
Til sammen kr 13156

I tillegg kommer et par ekstra vifter, høytalere, mus, tastatur og usb-w-lan til ca en tusing til sammen. Om du så legger til noen skjermer og en musematte, så har du alt!
Like
7

EPT-Finalen dag 1A


Opprettet 7 år siden i kategori Poker  
Like
14

Hei!

Monaco var igjen et oppløftende sted å komme til. Været er behagelig, hotellet av høy klasse, og omgivelsene spektakulære. Her er utsikten fra balkongen på hotellrommet:Vi ser også ned til det flotte spillelokalet, som ligger inne på hotellområdet:Jeg kom hit i går, og det var allerede full aktivitet på pokerfronten. Her fra finalebordet i en superhighroller, som hadde 100.000 euro i buyin.Superhighrollern hadde 38 deltakere, og 7 reentries, og ble nettopp vunnet av Justin Bonomo som sitter helt til venstre på bildet. Han fikk pene € 1.640.000 i premie for innsatsen.

Samtidig var det pokerduell mellom Petter Northug og Markus Hellner:Petter gikk seirende ut av den matchen. I dag tidlig hadde de duell i tennis, med Boris Becker som trener. En fyldig reportasje fra tennisbanen finner du i vimenn.no.

Gårsdagen ble avsluttet med en hyggelig norsk-svensk middag, etterfulgt av en 300 euros turboturnering, der mine kort overraskende nok sto helt til kl.03, da jeg ble slått ut på 4.plass (av 95). Jeg kan melde om at det generelle spillenivået var svært labert, så her skal det nok tas flere lodd.

EPT-Finalens dag 1A har blitt spilt i dag, og i tillegg til meg, fant jeg bare to andre norske. Her Børge, som avsluttet dagen med ca 46000 chips:Og Aage som har omtrent 55000 chips (beklager uklart bilde):Jeg slet en del dag, men overlevde, og er videre med 31800, som er såvidt over startstack. På dag 2, som spilles på fredag, starter blinde på 400/800, så det er fremdeles masse av spillerom.

I dag ble det også spilt en €5000 PLO turbo med to kjente nordmenn på startstreken. Petter drar her i land en pen pot tidlig i turneringenMens Johnny sitter og leker med sine motstandere:Jeg vet ikke hvordan det gikk med våre venner i PLO-turboen, men det var hvert fall en fra Finland som vant hørte jeg.

Nå er det avslapping og kanskje et glass vin på programmet her, og i morgen litt shopping og trening, kanskje nok en turbo, og et blikk på hva som skjer i dag 1B.

Vi blogges igjen om et par dager!
Like
14
Kommentarer (5)
Johnny ble visst nummer 3 i PLO-turboen, og fikk en bra premie. Gratulerer! Bilder fra dag 1B har jeg lagt i forumtråden http://no.donkr.com/Forum/ept-finalen-dag-1-med-bilder-fra-1b-543417/Last
7 years ago
Lykke til Anders og bra blogg!
7 years ago

Nye utfordringer


Opprettet 7 år siden i kategori Poker  
Like
11

Hei! Det har vært ganske stille fra meg så langt i år. Hadde en periode med nesten totalt pokeravhold i vinter, og det gjorde bra. NM i Dublin ble spilt, men resultatene der ble ikke spesielt gode, og kan fint oppsummeres av dette bildet:Men NM-arrangementet fortjener masse skryt. Hotell, spillelokaler og øvrige fasiliteter fungerte nærmest upåklagelig. Over tusen nordmenn deltok både i spill og hygge uten at det ble nevneverdig med trengsel eller køer. Mange takk til Fropsy og hans stab for et fantastisk arrangement. Jeg gleder meg allerede til NM 2013!

Men nå er det et par nye utfordringer på gang. I morgen drar jeg til Monaco, og skal spille dag 1A av EPT-Finalen på onsdag. Andre norske som skal delta via PokerStars ser ut til å være Annette15, Johnny, aco2811 og nordlending. Hvem flere er med? Jeg skal ta med kamera på turen, og kommer tilbake med bildeblogg fra Monte Carlo om noen dager.Og så, søndag i neste uke, starter SCOOP, som er et av årets høydepunkter. Det vil si, det ble et høydepunkt i fjor, med seier både i HORSE og sammenlagt, og jeg satser friskt fra start også denne gang.

I år har jeg anskaffet nytt datautstyr, så kontorbordet ser nå slik utDet er en 27" 2560x1440 fra Samsung i midten, med en 20" 1200x1600 Dell på hver side, og er svært behagelig å bruke. Jeg mangler fremdeles å gå i pluss med dette oppsettet, men satser på at det endrer seg i løpet av SCOOP.

Det er mulig jeg ikke har nevnt det før her, men jeg prøver tidvis å være aktiv på twitter, så de som vil følge meg må legge til donald800.

Da ønsker jeg alle suksess i uken som kommer, og lover at vi blogges igjen snart!
Like
11
Kommentarer (3)
Pen blogg! Har noen spørsmål angående scoop: - Hvordan forberedelser tar du fram mot scoop? -Hvilke turneringer kommer du til å spille? -Tar du fri en dag om du ligger langt framfor i sammendraget eller fullfører du en eventuell plan(prescoopplan eller dagsplan?) Hadde vært top notch om det kom en blogg hvor du deler tanker rundt scoop. Er ikke all verdens med sammenlagtvinnere i verdens største turneringserier online, så jeg benytter sjangsen
7 years ago
Og i EPT-finalen selvfølgelig
7 years ago

Noen bilder fra dag 1A av PCA


Opprettet 7 år siden  
Like
22
Tags:  pca

God morgen!

Dag 1A er vel overstått her i Bahamas. Jeg kom meg videre til dag 2 med 50000 chips, som er såvidt under snittet. Det var 418 startende på dag 1A, og 212 er fremdeles med. Norske videre fra dagen ser ut til å være:

Marcel p3rc4 - 166k
Donald - 50k
Katte-Martin - 40k
Skydive Christian - 29k
Lasse Kjøs - 12k


Her en oversikt over spillelokalet som er særdeles stort og luftig, og med plass til mange flere enn de som spilte i dag.Jeg kom på et uvanlig tøft bord med mange suksessfulle turneringsspillere. Her sitter jeg sammen med WPT-vinner Rhynie Campbell fra Turks and Caicos. Jeg slet i 7 timer uten å få til noe, men på de siste nivåene kom det inn et par mer uerfarne spillere, og jeg fikk et par etterlengtete doblinger.Johnny ble dessverre slått ut på slutten av dagen, etter å ha tapt en coinflip med JJ vs AK i en 100k pot.Martin gjorde sine saker bra, og er klar for dag 2 med 40k chips.Team Online spiller Randy "Nanonoko" Lew overlevde dagen med 16k chips. Nanonoko er verdens raskeste online pokerspiller, og en av de absolutt mestvinnende. I dag, fra kl.13 lokal tid, skal han forsøke å sette verdensrekord i antall hender spilt på 8 timer, samtidig som han går i pluss. En kort dokumentar om nanonoko finnes her.Her er et par andre spillere på PokerStars Team Online: Andrew "Foucault82" Brokos fra Canada, og Björn "Bjoerni89" Schneider fra Tyskland. For de som er i Bahamas og som vil ha litt gratis penger, så vil det fra kommende midnatt være mulig å jakte på Team Online spillere, med $25000 i premier til de beste. Detaljer for "PCA Scavenger Hunt" finnes her.Den første store turneringen denne uka var en 3-dagers Super Highroller med $100k buyin. Finalebordet ble ferdigspilt i går, og vinner ble Viktor "Isildur1" Blom. Det betyr $1,25 millioner inn på hans pokerstars-konto, så da kan det bli skikkelig med action på nett framover. Til høyre sitter Galen Hall som fikk tredjeplass. Norske Terje Augdal var med, men røk dessverre på dag 1.Her ser vi Norske Ess-vinner Andre, sammen med sin sjarmerende kone Marianne. Andre skal spille main event i dag, og vi skal følge nøye med på hvordan det utvikler seg.

Lykke til alle som skal spille dag 1B! Vi blogges igjen om et par dager.
Like
22

10 år med Donald


Opprettet 7 år siden  
Like
25

Dette er en fornorsket versjon av en mimreblogg jeg nettopp har sendt til Pokerstarsblog.

Vi går tilbake til senhøsten 2001. Jeg hadde allerede spilt poker på nett i over et år, for det meste $2/$4 limit holdem, med betydelige tap. En kveld jeg satt hjemme foran PCen, fant jeg en ny pokerside, PokerStars. Jeg likte softwaren, og var ivrig etter å begynne med blanke ark på et nytt sted. Jeg måtte selvsagt ha et bra nick, og var på jakt etter noe enkelt, slående, nøytralt og internasjonalt. Jeg kikket rundt i stua etter ideer, og blikket stoppet på øverste bokhylle, som for øvrig ser helt lik ut i dag."Donald" ville jeg hete, og jeg gikk raskt tilbake til PCen for å registrere meg. Så fant jeg dette bildet av Donald Duck som ble min avatar på PokerStars fram til 2009.Jeg forsøkte meg på noen freerolls i starten, med hundrevis av spillere og $50 i premier. Det ble litt kjedelig, så da var det raskt inn med $200 i ekte penger. Det ble gjort nye forsøk på limit holdem, normalt $2/$4, og med litt lodding på $10/$20, som var det høyeste som fantes på PokerStars.

I mars 2002, etter en del flere innskudd, ble jeg med i en 3000 FPP satelitt, der vinneren fikk en WSOP-pakke. Dette var den første WSOP-satelitten på PokerStars, og den hadde 343 deltakere. Jeg hadde god gli, og cruiset inn på finalebordet, der det var kun en premie, andreplassen fikk ingenting. Jeg ristet og skalv ukontrollert av spenning da jeg fikk AA i storeblind og min eneste gjenværende motstander gikk allin. Jeg ser fremdeles på dette som min viktigste turneringsprestasjon. Selvtillitten økte ti hakk, jeg ble tvunget til å ta spillet mer seriøst, og også å lære å spille live.

Seieren ble lagt merke til, og jeg tok mine første skritt her på forumet. Etter et par uker kom jeg meg til Hasle for å spille live. Der ble jeg tatt godt i mot av Fropsy, og traff også kjente navn som Bvdahl, Lars-Vegas, Persa, Danny, ØG, Tofo, Tiger, Generalen, Nils, Odd, Solen, med flere. Jeg fikk to fredagskvelder med live spill, før turen gikk til Las Vegas og WSOP main event.Jeg kom på bord med Doyle Brunson og Antonio Esfandiari og muligens flere kjente. Helt på slutten av dag 1 var det slutt. Antonio limp-raiset meg med KK, og jeg maktet ikke kaste TT. Resten av turen gikk med til konstant grinding på $3/$6 og $6/$12 limit holdem på Mirage. Til tross for suksess i cash-gamesen hadde jeg svært lave forhåpninger om noen ny sjanse i WSOP main event.

Men jeg hadde tydeligvis lært en del, og resultatene på nett forbedret seg. En søndag i januar 2003 vant jeg den ukentlige $215-turneringen, som senere har blitt kalt Sunday Million. Den gangen var det 194 deltakere. Uka etter slo jeg følge med Balrog og Bvdahl til Commerce Casino i Los Angeles. Der grindet vi cash-games og turneringer omtrent døgnet rundt de neste ukene. Det er litt rart å tenke tilbake på nå. Den gang kunne jeg ikke få nok av poker. Et tregt 9-manns cash game bord trumfet de fleste andre gjøremål. Vel hjemme, og tilbake på jobb, var det bare å vente på neste feriemulighet.

Vi vet alle hva som skjedde sommeren 2003. Chris Moneymaker vant WSOP main event, og satte fart på pokerboomen. De neste tre årene var online pokers beste år. Det ble nesten altfor lett å vinne. Jeg hadde limit holdem fra $30/$60 til $100/$200 som mitt normale spill, men trivdes vel så bra i $30/$60 og $75/$150 Omaha High-Low.

Men medaljen har også hatt en bakside. Jeg har også hatt min del av nedturer, tidvis syk uflaks, håpløs game selection, tilt, frustrasjon og ødelagt datautstyr. På dårlige dager, når jeg endelig får slått av PCen, så prøver jeg å tenke på alt hva pokern har gitt meg, for å sette det hele i et større perspektiv. Det kan likevel ta noen dager å komme tilbake i balanse. Men når jeg begynner igjen, så skal det være fordi jeg liker utfordringen av å spille best på bordet, og ikke noen andre grunner.

Gratulerer PokerStars med 10 år med suksess, og takk til alle som har spilt på mine bord i den perioden.
Like
25
Kommentarer (6)
10 år,husker når du kommenterte dårligt pre-flop spill på Hasle
7 years ago
Kommenter på 10 år med Donald
7 years ago

Novemberblog


Opprettet 7 år siden  
Like
5

God kveld alle sammen!

Den siste tiden har jeg tatt det ganske med ro når det gjelder poker. WCOOP tok ut veldig mye krefter, og det var et stort antiklimaks å spille vanlige turneringer uka etter. Interessen var ikke der, så jeg har nå tatt en måneds pause fra seriøst spill, og tenkt på helt andre ting.

Det har blitt noen behagelige familieturer til Skottland og Dubai. Jeg har kjøpt min første bil, en 2011 Golf 4-Motion, som jeg er veldig fornøyd med. Og jeg har fått slappet mye av. Pokern har kommet i bakgrunnen, men nå merker jeg endelig at jeg har lyst til å spille litt igjen.


PokerStars 10 år!

PokerStars har 10-årsjubileum, og feirer med en del speialturneringer de neste søndagene:

20.november kl.21: $55 Red Spade Open, med $1 million garantert og $100 i bounty på alle i Team PokerStars. Jeg staker 5 spillere til denne turneringen, se tråd i forumet.

4.desember kl.1830: $1 World Record Tournament, med $250k garantert, og maks 200000 spillere. Registrer dere nå for denne, den kan fort bli utsolgt.

11.desember kl.1930: $11 Sunday Storm, med $1 million garantert!

18.desember kl.2030: $215 Sunday Million, med $10 millioner garantert!

I tillegg så deles det ut 20 PCA pakker hver søndag fram til 11.desember i "freerolls". Man må kvalifisere seg via en freeroll/10FPP/10 cents satelitt for å kunne delta i finalene som går kl.12 og 22 på søndagene. Detaljer er her.


PokerStars Caribbean Adventure 2012

Jeg var med i årets utgave av PCA, og var svært fornøyd med både turneringsprogram og omgivelser. Så det blir ny tur i januar. 2012-programmet ser slik ut.

Det er flere satelitter på PokerStars hver dag til PCA, og den siste uka har noen av de hatt 10-40% overlay, i tillegg til at de består av mange dårlige spillere. De som er lystne på en tur har fremdeles gode sjanser.

Hvem andre er klare for PCA 2012? Jeg reiser 5. januar via London og Miami med American Airlines.


Norske Ess

Norske Ess er et nytt TV-program med kjendispoker som har premiere på MAX førstkommende torsdag kl.21. Programmet har allerede skapt debatt i media. Jeg har tro på at det kan bli god underholdning, og litt spent på min debut som sidekommentator. Det ligger en liten trailer til norske ess her.

Talonchick

Avslutningsvis vil jeg ta med en helt ny minidokumentar om min lagvenninne i Team Online, Adrienne "Talonchick" Rowsome. Vi har hatt mange fighter i Omaha high/low opp gjennom årene, og jeg hadde bygget opp en forestilling om et eller annet surt monster som satt der og spilte. Men så feil kan man ta. Talonchick ser ut til å være en svært hyggelig og allsidig jente som greier å kombinere jobb og poker.

Like
5
Ingen kommentarer ennå.

4297.2868