Advokattrøbbel


Opprettet 6 år siden  
Like
1

Hei!

Er en stund siden forrige blog nå, og det beklager jeg på det sterkeste. Dessverre har jeg siste året blitt veldig distrahert av et par "uvesen". Det toppet seg i går da jeg mottok brev om at jeg var saksøkt av et advokatfirma i Oslo:

Klager nedlegger slik påstand:

1. *Donald* plikter å betale NOK 237.500 til *advokatfirmaet*
2. *advokatfirmaet* tilkjennes saksomkostninger.

Dette er svært slitsomt å hanskes med, og jeg håper de som kjenner meg vet at jeg ikke har gjort noe galt, eller noe som burde utløse større konflikter. Jeg kommer tilbake til den saken i mer detalj lenger ned.

Delvis på grunn av denne, men enda mer en annen juridisk/kriminell sak, har min pokerkapasitet vært noe redusert det siste året. Det gjelder både eget spill, og engasjement ellers. En konsekvens er at jeg har hoppet av Pokerstars Team Online, da det krever en god del mental tilstedeværelse som jeg ikke har hatt overskudd til. Pokerstars og jeg er fremdeles gode venner, og jeg spilte for Pokerstars i NM i Dublin, og håper å spille for Pokerstars også i fremtiden. Jeg takker i alle fall Pokerstars for godt samarbeid, og gode minner, og viser også til min mimreblog fra i fjor .

Etter at jeg begynte med poker, og ble mer bevisst på forholdet mellom risiko og reward, så lærte jeg også å ta større sjanser. Dette viste seg svært lønnsomt i forbindelse med eget pokerspill, og aksjeinvesteringer, og et par stakeprosjekter. Dessverre gikk det også veldig galt i et av mine prosjekter, som er opptakten til den advokattvisten nevnt over.

Jeg har siden 90-tallet vært godt kjent med en person, som vi her bare kaller *sjakkspilleren*. Etter at jeg fikk jeg litt overskudd på poker og annet på 2000-tallet, så var *sjakkspilleren* veldig interessert i å få meg med på et av hans eiendomsprosjekter. Jeg stolte nesten 100% på *sjakkspilleren*, som i tillegg til sitt svært overbevisende vesen, var tilsynelatende en høyst respektert person, med mange bokutgivelser, og en ildsjel i sitt lokalmiljø.

Høsten 2007 inngikk vi en avtale, som formelt gikk ut på at jeg lånte NOK 1.000.000 til hans eiendomsselskap, og med en avtale knyttet opp til salget av tre leiligheter. Avtalen ble misligholdt året etter ved at leilighetene ikke ble solgt, og at jeg ikke fikk oppgjør. Lånet står fremdeles uoppgjort. Det har i etterkant vist seg at *sjakkspilleren* bevisst feilinformerte om en rekke avgjørende omstendigheter for lånet. I tillegg kan det dokumenteres at *sjakkspilleren* har ulovlig tappet selskapet for minst NOK 1.000.000 til private formål, blant annet ved å sende sine private fakturaer til selskapet, ved å forfalske dokumenter og signaturer, og ved å selge eiendom billig til seg selv.

*sjakkspilleren* forlot selskapet sommeren 2012. Selskapet har per i dag ingen realiserbare verdier, men har blitt holdt i live av ny eier, *NN*, og meg, og vi har siste år jobbet med å dokumentere de kriminelle forhold begått av tidligere styreleder.

Jeg kontakten høsten 2012 *advokaten* for bistand til å politianmelde forholdet. Jeg antok dette ikke skulle være en stor sak, da faktum i saken allerede var godt beskrevet og dokumentert, og jeg ønsket hjelp med det juridiske. Dessverre var ikke *advokaten* veldig effektiv, sannsynligvis opptatt med andre ting, og det tok en del måneder før politianmeldelsen var ferdig. Det viste seg i etterkant at i løpet av de første 2,5 måneder av oppdraget, så jobbet han med saken bare tre av dagene.

*advokatfirmaet* sender meg en faktura på NOK 237.500 for arbeidet med saken. Det oppleves som noe i overkant drøyt. Jeg forsker litt på saken, og finner ut at det er noe som heter Advokatforeningens disiplinærutvalg, som man kan sende klager til, og som har myndighet til å avgjøre slike saker. Så jeg betaler NOK 100.000, og annonserer at jeg vil sende klage. *advokaten* liker ikke helt dette, og vi har et kort møte. Han tilbyr redusert faktura til NOK 200.000 om jeg vil vedta det som endelig, ellers vil han sende saken til rettsapparatet og kreve inn hele fakturaen og mer til. Han forteller også at disiplinærutvalget ikke vil behandle saker som er sendt til rettsapparatet, noe jeg sjekker at stemmer.

I min og alles interesse av minst mulig oppstyr, så bestemmer jeg meg for å betale hele fakturaen på NOK 237.500, og sende klagen til Advokatforeningen, i håp om at saken kan gå sin gang uten mer jobb. Dessverre er *advokaten* fremdeles ikke fornøyd. Han sender meg følgende passasje i en e-post:

Så vidt vi forstår tar du på den annen side nå forbehold i forhold til den siste innbetalingen foretatt rundt påske.

Da det således ser ut til at mellomværendet ikke er avklart, varsles du hermed om at saken nå uten opphold oversendes domstolene. I motsatt fall bes du uten opphold bekrefte at siste innbetaling er endelig og generelt klargjøre din posisjon.

Jeg forhører meg med et par normale advokater om hva dette betyr, og de skjønner ingenting, og anbefaler meg å avbryte all kontakt med *advokaten*. Svaret kom i posten i går. *advokatfirmaet* har tatt ut forliksklage mot meg, med påstand som gjengitt over, at jeg plikter å betale dem NOK 237.500. Begrunnelsen er at jeg, ifølge *advokaten*, skal ha tatt forbehold på mine innbetalinger. Det sies ingenting om hva dette forbeholdet er, og det gis heller ingen dokumentasjon på noe slikt forbehold. Det er ikke så rart, siden jeg aldri har utrykt noe forbehold. Jeg har bare ønsket å bruke min klagerett. Til det trengs det intet forbehold, da det står klart nevnt i oppdragsvilkårene til *advokatfirmaet*.

Så forliksklagen i seg selv er innholdsløs, grunnløs og meningsløs, men er ledd i et spill for å få Advokatforeningen til å avvise min salærklage. Brevet fra *advokaten* til Advokatforeningen lyder:

Jeg viser til klage mottatt den 3.4.2013

Klagen gjelder plikt til å betale advokatsalær. Da tvisten er sendt rettsapparatet bes det om at klagebehandlingen avsluttes, jf behandlingsregler §3.

Advokatforeningen informerer meg om at jeg vil bli underrettet når de har kommet til en avgjørelse om dette. De er altså ikke interessert i å høre hva jeg mener om saken.

Så det er situasjonen nå. Jeg håper på litt utvikling de neste dager. Alle tanker, kommentarer og råd mottas. Og dyktige jurister som vil gi gratis hjelp kan gjerne ta kontakt på PM.
Like
1
Kommentarer (9)

454.6839